Film eleştirisi vize sınavı soruların dağılımı

Doğru yanlış Soruları (10 soru) 1-Tarihsel eleştiri doğru yanlış 2-Funny games 3-Psikanalitik eleştiri 4-The Graduate 5-Sinematografi – çerçeve içi hareket ve kameranın hareketi 6-Blade Runner 7- Funny Games 8-Psikanalitik eleştiri 9-Göstergebilimsel yaklaşım 10-Do the right thing Çoktan seçmeli sorular (15...
Konuyu oku »

Film Eleştirisi Vize Sınavı Hakkında

1) Sınavda, 1) Tarihsel Eleştiri, 2) Felsefi Eleştiri, 3) Biçimsel Eleştiri 4) Göstergebilimsel Eleştiri konuları ile bu konular dahilinde izlediğimiz filmlerden sorumlu olacaksınız. 2) Web sitesinde koyduğum sinematografi notları, konuları ve filmleri daha iyi anlamanız için konulmuştur. Bir kere okumanız...
Konuyu oku »

Film Eleştirisi Dersi Öğrencilerine

9 Nisan Çarşamba günü yapılacak ders, dişçilik fakültesindeki öğrencilerin yoğun vize maratonu nedeniyle iptal edilmiştir. Öğrenciler, bunu geçen hafta talep etmişlerdi. Sınav ile ilgili soruları olan öğrenciler olursa İletişim Fakültesi 3. katta odamda olacağım. Buradan da bana ulaşabilirsiniz.
Konuyu oku »

Medyanın Sosyal Teorisi

Önümüzdeki hafta (11 Mart Salı günü) izlenecek film aşağıda belirtilmiştir.  Film, simgesel etkileşimcilik konusundan sonraki sosyal teorisyenlerin bakış açılarına göre izlenecek ve analiz edilecektir.  Gelecek hafta kitap bitirilecektir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde konular özümsenip, geçen haftaki soru çerçevesinde filmler...
Konuyu oku »

Film Eleştirisi Dersi

Önümüzdeki hafta (12 Mart Çarşamba) psikanalitik eleştiri konusu bağlamında “Blade Runner” filmi izlenecektir. Film, Carl Gustav Jung’un psikanalitik teorisi çerçevesinde analiz edilecektir. Öğrencilerin derse gelmeden önce Jung hakkında bir miktar bilgi edinmeleri yararlı olabilir.
Konuyu oku »
Scroll To Top