Ders Materyalleri


İletişim Sosyolojisi 

Giriş İletişim, Anlam ve Dil İlişkisi

İletişim Tarihi

Araştırma Yöntemleri – I

FİLM ELEŞTİRİSİ

Sinematografi Ders Notları

THE GRADUATE

 Haneke

SÖZLÜ TARİH VE İLETİŞİM

1. SÖZLÜ KÜLTÜR

2-söz. kül. çal. tarihi

3-Yazılı Kültür

4-Sosyal gösterim

TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II

deneysel araştırma

Tarama araştırması

Tarama araştırması 2

Tepkisiz Araştırma

16-saha araştırması

17-tarihsel araştırma

Sözlü Tarih giriş

Sözlü Tarihin Sorunları

Sözlü Tarih Nasıl Yapılır?

Anket Soruları

Medyanın Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Mülakat Soruları

Final-sınavında-materyali-eksik-öğrenciler-listesi (1)

 

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

1-Giriş-temel-kavramlar

2-Temel-görüşler

3-Temel-Görüşler-2

4-Modernleşme1

5-Modernleşme-devam

6-Aydınlar

7-Türkiyede-Seçkinler

Kentleşme-ve-yoksulluk

Türkiye’de Hukuk Kültürü

TÜRKİYEDE-SİNEMA

Toplumsal yaşam ve sinema 1970-80

türkiyede-köylülük

Türk Sinemasında Akımlar ve Toplumsal Yapı

Türkiye’de Spor-Futbol

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Vize Cevaplar

 

RADYO TELEVİZYON TARİHİ

Dünyada Radyonun Gelişimi

Türkiye’de Radyo1

Radyo-2-TTTAŞdan-sonra

1960dan-sonra-Radyo

TELEVİZYON

Scroll To Top