İletişim Felsefesi okuma ve izleme etkinliği

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 19, 2020

Okulların tatil olması nedeniyle analiz edemediğimiz Haneke'nin Amour filminin yarattığı düşünceler ile ilgili incelemeyi Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabında bulabilirsiniz. Kitabınız ilk üç bölümünü tatil sürecinde bitiriniz. Bu süreçte YouTube'da Serdar Öztürk kanalımda On Film-Philosophy and Thought (Sinema Felsefesi ve Düşünce Üzerine) başlıklı konuşmamı (Türkçe konuşma, İngilizce altyazılı) ile aynı kanalın izleme listesinde […]

Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri için genel duyuru (19.03.2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 19, 2020

Korona virüsü dolayısıyla okulların tatil edilmesi uzaktan eğitimin önemini ortaya koymuştur. Kurduğum web sitesi ve YouTube'daki kanallarım (Serdar Öztürk, Sinefilozofi) öğrencilerin yararlanacakları ortamlar olacaktır. Lütfen duyuruları, okumanız ve izlemeniz gerekenleri web sitesinden takip ediniz.

İletişim Felsefesi film izleme ve tartışma

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 11, 2020

17 Mart tarihli ders için Haneke'nin Amour (Aşk) filmi izlenecektir. Derste filmi, Sinema Felsefesine giriş: film yapımı felsefe kitabının ilgili bölümü dahilinde tartışacağız. Kitapta film analiz edilmiştir. Analizi okuyarak geliniz.

Medyanın Sosyal Teorisi

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 11, 2020

17 Mart tarihindeki dersten önce izlenmesi gereken film Nightcrawler'dır (Dan Gilroy, 2014). Filmi, Medya ve Modernite kitabının Görünürlüğün Dönüşümü ile Sinema Felsefesine Giriş'in Sinematik Deneyim kısımları dahilinde izleyiniz. Sınıfta bu çerçevede tartışılacaktır.

Araştırma Yöntemleri Dersi

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 9, 2020

16 Mart 2020 tarihindeki dersten önce izlenmesi gereken film, Steve McQuen'in Hunger (Açlık)'dır. Filmi tepkisiz araştırma konusunu okuduktan sonra izleyiniz. Film analinizde şu kaynak yardımcı olabilir: (Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası).

Medyanın Sosyal Teorisi Duyuru

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 3, 2020

10 Mart Salı işleyeceğimiz derste izleyeceğiniz film Irina Palm'dir. Filmi, Sinema Felsefesine Giriş kitabında yapılan tartışmalar (yabancılaşma, illüstrasyon gibi) ve yapı, fail, iktidar kavramları çerçevesinde izleyiniz. Kitapta film üzerine yapılan analizden yararlanabilirsiniz. Yabancılaşma üzerine, bu sitedeki "filmlerle yabancılaşma" makalesini de okuyunuz.

İletişim Felsefesi Dersi İçin Duyuru

Serdar Ozturk

Tarih: Şubat 28, 2020

3 Mart Salı günü işlenecek ders öncesi, Sorun Yaratan Adam (Jens Lien, 2006) ve Prometheus (Ridley Scott, 2012) filmleri izlenecektir. Filmleri ders kitabınız olan Sinema Felsefesine Giriş:Film Yapımı Felsefe (Ütopya, 2018) kitabında imajlardan yola çıkarak analiz yapma yöntemine göre analiz etmeye çalışınız. Derste varlık, varoluş, mağara alegorisi gibi kavramlar açısından filmler tartışılacaktır.

Araştırma Yöntemleri Final sınavı çalışma soruları

Tarih: Aralık 27, 2019

Araştırma Yöntemleri Final Sınavı Çalışma Soruları Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabı hangi sosyal bilim anlayışına göre yazılmıştır? Kitabın bölümlerinden örnekleri o sosyal bilim anlayışının temel argümanlarıyla ilişkilendirerek açıklayınız.Eleştirel sosyal bilimin pozitivist sosyal bilim anlayışı ile çatışan yönlerini tartışınız.Televizyonun çocukların davranışları üzerindeki etkileri üzerine bir çalışmayı pozitivist sosyal bilimci olarak yapsanız nasıl bir kuramsal […]

İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları Altpolitika ve üstpolitika kavramından yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu’nda basımcılığın başlamasının ve gelişiminin aslında toplumsal yapıyla bazı yönlerden çelişik olduğunu savunan kişinin temel argümanları neler olabilir? Tartışınız.“Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tamamen iktidarların denetiminde olmuştur” biçiminde bir iddia ortaya atan kişiye, iletişim güçlerindeki taktik boyutlar ve tarihsel veriler eşliğinde nasıl yanıt verebilirdiniz? Verdiğiniz […]

İletişim Sosyolojisi çalışma soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

Aşağıda 10 soru verilmiştir. Final için hazırlanmanıza yardımcı olmak amacıyla üretilen bu sorular üzerinde düşününüz. İletişim Sosyolojisi Final Sınavı Çalışma Soruları Görünürlüğün antik çağdan günümüze olan dönüşümünü temel özellikleriyle anlatınız. (Günümüzde görünürlüğün medyatik durumuna açıklamanızda girmeyiniz. Temel olarak 19. Yüzyıla kadar olan durumu Habermas’ın tezleri bağlamında inceleyiniz.)Jurgen Habermas’ın ileri sürdüğü “eleştirel-rasyonel kamusal alan” kavramına karşı, […]