İletişim Sosyolojisi Film İzleme ve Analiz

Tarih: Ekim 15, 2019

21 Ekim 2019 tarihindeki derse izlenerek gelinecek film Haneke'nin Amour (Aşk) adını taşımaktadır. Filmin analizinde Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabında filme dair yapılan tartışmalardan yararlanabilirsiniz. Şu soru üzerine düşününüz: duygusal paylaşıma (saf anlamıyla iletişim) imkan veren aşk metalaşabilir mi?

Araştırma Yöntemleri-Dersi İçin Kaynakça ve film

Tarih: Ekim 15, 2019

Ders için film izlemeye, filmleri analiz etmeye yarayan kaynakça Serdar Öztürk, Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabıdır. Bunun dışında ders slaytlarına öğrenciler, kendilerine verdiğim şifre ile erişebilirler. Slaytlara Bilgi Paketinin altında ulaşabilirsiniz. Ek kaynaklar şunlardır, bunlardan istediğiniz bir veya iki kaynağı derse yardımcı olarak okuyabilirsiniz. W. Lawrence Neuman, TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, NİTEL VE NİCEL […]

İletişim Tarihi Öğrencileri İçin Yeni Duyuru

Tarih: Ekim 8, 2019

Dersin temel iki kaynağı: 1- Osmanlı'da İletişimin Diyalektiği (Serdar Öztürk) ve 2- İletişim Tarihi (Ankara, Siyasal Kitabevi). Öğrenciler aşağıdaki belgeseli de izleyebilirler. https://www.youtube.com/watch?v=8DH7V5A7jMY

İletişim Sosyolojisi Dersi Öğrencileri için Yeni Duyuru

Tarih: Ekim 8, 2019

Öğrenciler, Sidney Lumet'in 1976 tarihli Network filmini izleyerek gelecekler (15 Ekim 2019). Film çözümlemelerinde yararlanacakları iki kaynak: Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe ile Medya ve Modernite'nin İktidar ve kitle iletişimi konusunun tartışıldığı bölümlerdir.

1. Sınıf Araştırma Yöntemleri Dersi Film İzleme ve uygulama soruları

Tarih: Ekim 8, 2019

14 Ekim Pazartesi izleyerek geleceğiniz film, Ingmar Bergman'ın YedinciMühür'dür. Filmi çözümlerken, Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe(Ankara:Ütopya) kitabından yararlanınız. Derste tartışılacaktır. Belirtilenfilmler ve kitaplardan sınavlarda sorumlusunuz. Bu haftaki dersle (7 Ekim) ilgili uygulama soruları: 1) İzlediğiniz Contactve Arrival filmindeki bilim insanı kimlikleri arasındaki farklar nelerdir? 2)Bilimsel açıklamanın alternatifleri açısından düşünüldüğünde filmlerde bunlaradair imgeler gördünüz mü? […]

2019 -2020 Güz Film Sosyolojisi Dersi (Doktora) Kaynakça

Tarih: Eylül 26, 2019

Film Sosyolojisi Kaynakça 1- Öztürk, Serdar (2018). Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe (Ankara: Ütopya) 2- Giddens, Antony. Sosyoloji (İstanbul: Kırmızı). En Son Edisyon. 3- Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek (İstanbul: Ayrıntı) 4- Bordwell, David. Film Sanatı (Ankara: De Ki) 5- Öztürk, Serdar (2012). Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası (Ankara: Phoneix). 6- Ö. Nilay […]