Özgeçmiş


Kişisel Bilgiler

 Prof. Dr. Serdar Öztürk

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm

İletişim Bilgileri

E-Mail : İletisim2008@gmail.com,iletisim@serdarozturk.net
Web: www.serdarozturk.net
Fax: (312) 2121832 iş Tel (2162250)
Adres: Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi 81. Sokak No: 9 06510 Emek-Ankara

1. Eğitim

Lisans Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü 1991
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı 2000
Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı 2005

2. Tezler

Yüksek Lisans: Televizyonun Çocukların Siyasal Toplumsallaşmalarındaki Yeri, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nazife Güngör

Doktora: Kahvehane Mekanı Örneğinde Devlet-Toplum İlişkileri (1930-1945), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

3. Mesleki Deneyim

Tarihler İşverenin Adı ve Adresi Görev Ünvanı
2003-2005 İletişim Fakültesi, Ankara Üniversitesi Araş. Gör.-Dr. Araş. Gör.
2005-2007 İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. –Doç. Dr.
2007- İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Doç. Dr.

4. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

1- Gonca, Nermin, “Devletçilik Döneminde Yayımlanan Sinema Dergileri (1931-1938)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

2- Özgen, Nergis, “Sansür Kavramı Çerçevesinde İliştirilmiş Gazetecilik”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

3- Denli, Özge, “Türkiye’de Televizyon Reklamlarının Denetimi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

4- Güner, Pınar, “Gösterişçi Düketim Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma: Pamukkale Üniversitesi Örneği”, 2011.

5- Demirci, Beyza, “Televizyonun Türkiye’ye Gelişiyle Beraber Toplum Tarafından Algılanışı ve Gündelik Yaşama Yansımaları”, 2011.

5. Yönetiminde Devam Eden Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

1- Ataç, İrem Dicle, “Türk Sinemasının Sosyal Tarihi (1970-1980)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).

2- Başhekim, Sezen Gürüf, “Türk Sinemasında Nostalji (2000-2011)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).

3- Bütev, Sarper, “Yeni Türk Sineması’nda Zihinselliğin Objektivasyonu”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).

4- Sümer, Derya, “Spinoza Felsefesi Açısından Alevi Deyişlerindeki Ahlak Anlayışı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).

5- Karaağaç, Vildan, “Gramsci’de Aydın Kavramı Açısından Yeni Türk Sineması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

 

6. Lisans Dersleri

İletişim Sosyolojisi

İletişim Tarihi

Radyo ve Televizyon Tarihi

Araştırma Yöntemleri-I

Araştırma Yöntemleri-II

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Sözlü Tarih ve İletişim

 

7. Yüksek Lisans Dersleri

İletişim Mekanları

Medyanın Sosyal Teorisi

Sinema ve Felsefe

 

8. Doktora Dersleri

Sözlü Tarih, Kültür ve İletişim

Medyanın Ekonomi Politiği

 

9. İdari Görevler

Bölüm Başkan Yrd. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi-Radyo Televizyon ve Sinema  Bölümü 13.08.2012-devam ediyor.

Bölüm Başkan Yrd. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi-Radyo Televizyon ve Sinema  Bölümü 2006-2010
Socrates-Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programı çerçevesinde Bölüm Koordinatörü görevi 09.05.2006-devam ediyor.

Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (GÜADEK) Komisyonu Başkanı (RTS) 20.12.2011-devam ediyor.

 

10. Üye Olduğu Kuruluş

Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Üyesi

 

11. Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği

24. Ankara Uluslar arası Film Festivali (14-24 Mart 2013) Belgesel Film Yarışma ve Gösterim Jüri Üyesi

 

12. Ödül/Sertifika

1- European Humanities University (Vilnius, Litvanya) 26/05/2013-31/05/2013 tarihleri arasındaki Teaching Program nedeniyle verdiğim dersler dolayısıyla alınan sertifika.
2- Tübitak Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Para Ödülü (2400 TL), 2010 yılında.

3- Tübitak, Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Para Ödülü (2400 TL), 2006 yılında.

Scroll To Top