İletişim tarihi yeni ders notları

İletişim tarihi ders notları ders materyallerine eklenmiştir. Öğrenciler, vizeden sonraki ders notlarından, derste anlatılan konulardan ve Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabından finalde sorumlu olacaklar. Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabında vizeden sonraki tüm konular bulunmaktadır.  
Konuyu oku »

İletişim Tarihi Final Sınavı

Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği (http://www.phoenixyayinevi.com/osmanlida-iletisimin-diyalektigi.html) kitabı; derste vizeden sonra işlediğimiz ve ders materyalleri bölümünde  power pointlerini yüklediğim konular ile önerdiğim belgesel ve filmlerden finalde sorumlusunuz.
Konuyu oku »

iletişim Sosyolojisi Final Sınavı

İletişim Mekan: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası (http://www.phoenixyayinevi.com/mekan-ve-iktidar.html) kitabı ile vizeden sonra işlediğimiz ve bu sitenin ders materyalleri bölümünde yüklediğim konulardan finalde sorumlusunuz. Ayrıca derste sözünü ettiğim filmler, sınıfta izlediğimiz dizi ve filmler ile sitede iletişim sosyolojisi dersi dahilinde paylaştığım filmlerden...
Konuyu oku »

Araştırma Yöntemleri Tez Araştırması

www.yok.gov.tr’de tez taraması yapabilir, bazı tezlerin pdf lerini indirebilirsiniz. Bunun yanısıra, Gazi Üniversitesi Merkez Kampusu’ndeki Kütüphane’den üniversitede yapılan tezlere ulaşabilirsiniz. Tezlerde, a) tezin adı, konusu; b) tezin amacı; c) tezin önemi; d) tezin kuramsal çerçevesi; e) tezin yöntemi ile f)...
Konuyu oku »

Araştırma yöntemleri filmleri

Aşağıdaki filmler, araştırma yöntemleri derslerinde öğrencilerin izlemesi önerilmektedir. Filmleri izlerken, imajların arkasındaki anlamı bulmaya çalışınız. Filmdeki imajları, sadece boş vakitlerinizde vakit geçirmeye katkı yapan göstergeler olarak almak yerine, hayat içindeki yolculuğunuzda “sorular soran” ve “soruların peşinde” olan çatışmalı imgeler olarak...
Konuyu oku »

For Erasmus Students: The Question

Think over these questions about the movie which we have watched at class, “Wag the Dog”. You are responsible for this movie and questions. 1- Find out the “simulacra” elements in this movie. (Search the meaning of this term). 2-...
Konuyu oku »

İletişim sosyolojisi sorusu

Görünürlüğün dönüşümü ile ilgili sınıfta izlediğimiz “Wag the Dog” filmiyle ilgili aşağıdaki sorular üzerinde düşününüz. (Sınavda filmden sorumlusunuz.) 1- Filmde, hipergerçeklik (simülasyon) kavramını hatırlatacak unsurları bulunuz. (Kavram ile ilgili araştırma yapınız ve filmdeki karşılığını bulunuz.) 2- Medyaya sızdırmalar, kimler tarafından...
Konuyu oku »

Film çözümlemesi örneği

Aşağıda Ken Loach’ın Ekmek ve Güller filmine ilişkin yüksek lisans dersinden bir kesit koydum. Bu kesitte, filmde “gül’ün anlamı üzerine kısa bir çözümleme sunuyoruz. Filmi izlemenizi önererek aşağıdaki birkaç soru üzerinde düşünmenizi rica ediyorum: Çözümlemede hangi bilim dallarından yararlanılıyor? Sadece...
Konuyu oku »

İletişim sosyolojisi ödevi

10 Aralık Salı günü iletişim sosyolojisi dersinde tartışılmak üzere, öğrencilerden, son derste işlediğimiz görünürlüğün dönüşümü konusuyla ilgili video clipler, dizilerden ve filmlerden örnekler getirmelerini rica ediyorum. Getirecekleri örneklerin, görünürlük yönetimini zorlaştıran gaflar, feveranlar, geri tepen gösterimler, sızmalar ve skandallar ile...
Konuyu oku »
Scroll To Top