İletişim Tarihi Öğrencileri İçin Duyuru

27 Kasım 2013 tarihinde işlenen Osmanlı’da Özel İletişim konusu bağlamında okuma yapmak isteyenler, bu sitenin Yayınlar bölümü içinde pdf sini paylaştığım, “Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri” kitabındaki “Fuat Köprülü’nün Çalışmalarından Türkiye’de Popüler Kültürün İzlerini Bulmak” bölümünü okuyabilirler.
Konuyu oku »

Ders ile ilgili film, roman ve belgesel

26 Kasım 2015 tarihindeki iletişim sosyolojisi dersinde sözünü ettiğim film, belgesel ve romanlar şunlar: 1) Burjuva ve aristokrat kamusallığını ve iki sınıf arasındaki gerilimleri, görünürlük yönetimin anlatan ilginç filmlerden birisi: Visconti’nin filmi: Leopard 2) Burjuva kamusallığın ve kadınların kamusallığını anlatan...
Konuyu oku »

Metodoloji sorusu

Papillon filminin aşağıdaki son sahnesini, pozitivist sosyal bilim ve yorumsamacı sosyal bilimin, “insan iradesi ve eylemliliği”ne yaklaşımı açısından inceleyin. İki yaklaşım, bu sahne karşısında neler söylerdi? Karşılaştırınız.  Öncelikle filmi seyretmenizi ve son sahneyi bu bağlama göre düşünmenizi öneririm.
Konuyu oku »

İletişim Tarihi dersi öğrencileri için duyuru:

Öğrencilerin Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabının ilk 100. sayfasını sonraki derse kadar okuması, hem ikinci dönem alacakları Türkiye’nin Toplumsal Yapısı hem de Türkiye’de iletişimin gelişimiyle ilgili geri kalan dersler için son derece önemli. Final sınavının kapsamı, Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabından olacak.
Konuyu oku »

İletişim sosyolojisi öğrencileri için okuma

İletişim sosyolojisi öğrencilerine anlatılan iletişim ve yabancılaşma ile panoptikon sinoptikon ve süperpanoptikon konusuyla ilgili makaleler yüklenmiştir. Öğrenciler “makaleler” bölümü altında “iletişim ve yabancılaşma” ile “filmlerle görünürlüğün dönüşümü” makelelerini okuyabilirler.
Konuyu oku »
Scroll To Top