Araştırma Yöntemleri Final sınavı çalışma soruları

Tarih: Aralık 27, 2019

Araştırma Yöntemleri Final Sınavı Çalışma Soruları

  1. Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabı hangi sosyal bilim anlayışına göre yazılmıştır? Kitabın bölümlerinden örnekleri o sosyal bilim anlayışının temel argümanlarıyla ilişkilendirerek açıklayınız.
  2. Eleştirel sosyal bilimin pozitivist sosyal bilim anlayışı ile çatışan yönlerini tartışınız.
  3. Televizyonun çocukların davranışları üzerindeki etkileri üzerine bir çalışmayı pozitivist sosyal bilimci olarak yapsanız nasıl bir kuramsal çerçeve üretirdiniz?
  4. Televizyonun çocukların davranışları üzerindeki etkileri üzerine bir çalışmayı yorumsamacı sosyal bilimci olarak yapsanız nasıl bir kuramsal çerçeve üretirdiniz?
  5. Televizyonun çocukların davranışları üzerindeki etkileri üzerine bir çalışmayı eleştirel sosyal bilimci olarak yapsanız nasıl bir kuramsal çerçeve üretirdiniz?
  6. Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabının temel sorunu nedir? Sorunla ilgili kaynaklar nelerdir? (Kaynakların isimlerini yazmayacaksınız, ne tür kaynaklar olduğunu belirteceksiniz.) Kaynak atıfları nasıl yapılmıştır? (Bir film atfı örneği, bir kitap atfı örneği, bir elektronik kaynak atfı örneği, bir makale atfı örneği). Bu atıflar kaynakçada nasıl gösterilmiştir?
  7. Araştırmalarda internet kullanımının yararları ve zararları üzerine tartışma yapınız.
  8. “Üniversitelerde sınavlar” konusu üzerine bir araştırma sorusu üretiniz. Bu sorunla ilgili araştırma amacını belirten cümle/cümleler yazınız. Daha sonra bu sorunla ilgili araştırma soruları veya varsayımlar üretiniz.
  9. “Üniversitelerde sınavlar” konusu üzerine ürettiğiniz bu varsayımlar üzerinden kuramsal gerekçenizi yazınız.
  10. Kuram ile ideoloji arasındaki farklılıkları açıklayınız.