ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I VİZE SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

Tarih: Kasım 4, 2019

(Vize sınavında Kaynakçada belirtilen kitaplardan birisini, “Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe” kitabını ve derste tuttuğunuz notları yanınızda bulundurmanız önerilir. Bu dokümanlar sınavda açık olacaktır.)

 1. Ders bağlamında izlediğiniz dilediğiniz film ya da filmlerden yararlanarak bir problem üretiniz. Buna dair bilimin düşünmesi ile bilim dışı açıklama yöntemleri açıklama yöntemleri ayrımını belirtiniz. Analizinizde önce bilimin alternatiflerini yazını, daha sonra bilimin farkının neler olduğunu vurgulayın. Filmi ya da filmlerden sahneleri bu çerçevelerde örneklendirin. Analizinizde Sinema Felsefesine Giriş kitabınızdan da yararlanabilirsiniz.
 2. Özgürlük konusunda iki soru üretiniz. Bu sorulardan birisi temel araştırma sorusuna, diğeri uygulamalı araştırma tarzına uygun olarak tasarlansın. Temel ve uygulamalı araştırma tasarımları arasındaki farklılıkları yazarak özgürlük üzerine hazırladığınız soruları bu farklar çerçevesinde tartışınız.
 3. Ders bağlamında izlediğiniz filmlerden yararlanarak inceleyici, tanımlayıcı ve açıklayıcı amaçlarını içeren birer soru üretiniz. Bu sorularınızı araştırma amaçlarına dair bilgiler çerçevesinde tartışınız.
 4. Sinema Felsefesine Giriş kitabının Giriş ve I. Bölümlerini okuyarak: a) çalışmanın amacını, b) çalışmanın kuramsal çerçevesini nasıl inşa ettiğini açıklayınız.
 5. Sinema Felsefesine Giriş kitabında incelenen Türk filmlerinden birisini izleyerek bir soru veya sorun üretiniz ve bu soruna dair kuramsal bir gerekçe yazınız.
 6. Kuramın parçalarını neler oluşturur? Açıklayınız.
 7. Kuram ile ideoloji arasındaki ayrımlar nelerdir? Ders kapsamında izlediğiniz film ya da filmlerden yararlanarak açıklayınız.
 8. Bilimsel araştırmanın alternatifleri nelerdir? Açıklayarak yazınız.
 9. Bilimsel topluluğun ilkeleri nelerdir? Açıklayarak yazınız.
 10. Temel araştırma ile uygulamalı araştırmayı karşılaştırarak açıklayınız. Her biri için örnek veriniz.
 11. Sosyal bilimlerin çalışma konuları neler olabilir? Sizler de bir araştırma sorusu üreterek, neden böyle bir çalışmaya gerek duyulabileceğini tartışınız.