Medyanın Sosyal Teorisi Duyuru

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 3, 2020

10 Mart Salı işleyeceğimiz derste izleyeceğiniz film Irina Palm’dir. Filmi, Sinema Felsefesine Giriş kitabında yapılan tartışmalar (yabancılaşma, illüstrasyon gibi) ve yapı, fail, iktidar kavramları çerçevesinde izleyiniz. Kitapta film üzerine yapılan analizden yararlanabilirsiniz. Yabancılaşma üzerine, bu sitedeki “filmlerle yabancılaşma” makalesini de okuyunuz.