2019 -2020 Güz Film Sosyolojisi Dersi (Doktora) Kaynakça

Tarih: Eylül 26, 2019

Film Sosyolojisi Kaynakça 1- Öztürk, Serdar (2018). Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe (Ankara: Ütopya) 2- Giddens, Antony. Sosyoloji (İstanbul: Kırmızı). En Son Edisyon. 3- Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek (İstanbul: Ayrıntı) 4- Bordwell, David. Film Sanatı (Ankara: De Ki) 5- Öztürk, Serdar (2012). Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası (Ankara: Phoneix). 6- Ö. Nilay […]

Mazeret sınavları

Tarih: Nisan 5, 2019

Mazeret sınavları mazeretinizi belgeleyen belge ile öğrenci işlerine başvurmanız durumunda süreci başlayan ve öğrenci işlerinin bir program dahilinde tarafımızı bilgilendirdiği bir sınavdır. Ders öğretim üyesinin inisiyatifinde değildir. Danışmanlarınıza danışınız.

İletişim Felsefesi Vize

Tarih: Mart 27, 2019

Sınavda Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabı açık olacak, içindeki görsellerden ve analizlerden soruları yanıtlamak için yararlanacaksınız. Derse izlediğim filmler ve yaptığımız tartışmalardan da sorumlusunuz. Bu konuda bu web sayfasınının makaleler bölümünde mağara alegorisinden kurtuluşta sinemanın yeri ile sinema ve felsefe ilişkisi üzerine yazılarını da okuyabilirsiniz.

Araştırma Yöntemleri II vize

Tarih: Mart 27, 2019

Vizeden deney, tarama araştırması I ve II, tepkisiz araştırma ve slaytlarda şimdilik olmayan göstergebilimden sorumlusunuz. İzlemek zorunda olduğunuz filmler ve derste yaptığımız tartışma ve atölye çalışmaları önemlidir. Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabını yanınızda bulundurunuz. Bazı görsellerden soru gelecektir. Sunavda kitap açıktır.

İletişim Felsefesi Ödev ve Film İzleme 12 Mart

Tarih: Mart 7, 2019

12 Mart'taki dersimiz için Sinema Felsefesine Giriş kitabımın giriş ve birinci bölümünü okuyunuz. Kitapta yabancılaşma konusunu analiz ettiğim açıklamalarda sözü edilen filmlerden birisini izleyerek geliniz.