Araştırma Yöntemleri Dersi

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 9, 2020

16 Mart 2020 tarihindeki dersten önce izlenmesi gereken film, Steve McQuen’in Hunger (Açlık)’dır. Filmi tepkisiz araştırma konusunu okuduktan sonra izleyiniz. Film analinizde şu kaynak yardımcı olabilir: (Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası).