Aşağıda bulunan Prof. Dr. Serdar Öztürk tarafından yazılmış olan  makalelere ilgili linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA SİNEMA KONUSUNDA BAŞARISIZ KALMIŞ İKİ GİRİŞİM

6. EŞKİYALAR, KABADAYILAR, KÜLHANBEYİLER VE SİLAH TOPLAMA

7. Filmlerle Görünürlüğün Dönüşümü

8. Filmlerle İletişim ve Yabancılaşma

9. Halk kitaplarının modernleştirilmesine yönelik görüşler

10. İletişim düşüncesinin kökenleri

11. İLETİŞİM BİLİMİ İLE HALKBİLİMİNİ BULUŞTURAN BİR BİLİM İNSANI

12. İletişim Eğitiminin Hedefi:Yeni Bir Entellektüel Yaratmak

13. Issız Adam Filmine İletişim Sosyolojisi Açısından Bakmak

14. Karagöz Co-Opted: Turkish ShadowTheatre of the Early Republic (1923–1945)

15. Kültür Emperyalizmi’ ve‘Modernleşme’ Kuramları AçısındanTürkiye’de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939)

22. Profesyonel Eğlence Üretiminin Şizofrenisi: Nightcrawler’da İmaj Avı ve Avcıları…

23. SineFilozofi’nin Günümüz Dünyasında Düşünceye Katkıları Üzerine

24. Tanpınar’ın ve Jarmusch’un Oyun Dünyaları: Hayri İrdal, Night on Earth’ü İzliyor…

31. Türkiye’de Popüler Kültürün İzlerini Bulmak

32. TÜRKİYE’DE SİNEMA MEKÂNLARINI SÖZLÜ TARİH ÜZERİNDEN ANLAMAK

33. Yeni Medya Kavramının Antropolojik Bir Konumlanmadan Kritiği

34. 2. Sayımız Çıkarken: Gölgenin SineFilozofisi

35. 4. Sayımız Çıkarken: Sinemada Kadın Ellerinin SineFilozofisi

36. Ahlat Ağacı: “Yüce Dış Ses”in Kuşattığı Film

37. Film Yapımı-Felsefe Duyu Motor Şeması

38. Interview With Pelin Esmer

39. Mağara Alegorisinden Kurtuluşta Sinema

40. Sinema ve Felsefe İlişkisi Üzerine

41. Sinematik Felsefe Homo Faber Filmiyle

42. Kristal İmajın Yüzlerinden Kıyameti İzlemek Yol Kenarı

43. Sinematik Felsefenin Pazaryeri Yeşilçam