İletişim Mekânları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri

Serdar Ozturk

Tarih: Ekim 20, 2020

Dersin ana kaynakları;

Öztürk, Serdar. (2012). Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası (Ankara: Phoneix).

Öztürk, Serdar. (2020). Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe (Ankara: Ütopya) kitaplarıdır.

Diğer kaynaklar Mergen sisteminde ilan edilmiştir.