İletişim Sosyolojisi çalışma soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

Aşağıda 10 soru verilmiştir. Final için hazırlanmanıza yardımcı olmak amacıyla üretilen bu sorular üzerinde düşününüz.

İletişim Sosyolojisi Final Sınavı Çalışma Soruları

  1. Görünürlüğün antik çağdan günümüze olan dönüşümünü temel özellikleriyle anlatınız. (Günümüzde görünürlüğün medyatik durumuna açıklamanızda girmeyiniz. Temel olarak 19. Yüzyıla kadar olan durumu Habermas’ın tezleri bağlamında inceleyiniz.)
  2. Jurgen Habermas’ın ileri sürdüğü “eleştirel-rasyonel kamusal alan” kavramına karşı, Türkiye tarihinden örnek verebileceğiniz bir başka kamusal alan anlayışının olup olmadığını tartışınız.
  3. Görünürlüğün 20. Yüzyılda değişen durumunu John B. Thompson’un analizinden yararlanarak tartışınız. Tartışmanızda medya ve görünürlüğün değişen biçimleri ile görünürlük yönetimini zorlaştıran hususlar üzerinde durmanız beklenmektedir.
  4. Süper panoptikon ile panoptikon arasındaki ilişki üzerine tartışma yapınız. Tartışmanızda ders kapsamında veya dersler dışında izlediğiniz filmlerden yararlanabilirsiniz.
  5. Sinoptikon ne demektir? Sinoptikon kavramını, eğlence, ideoloji ilişkisi bağlamında analiz ediniz.
  6. John B. Thompson’un gelenek üzerine tartışmasında gelenek ve medya ilişkisi nasıl analiz edilir?
  7. Kültür Emperyalizmi kuramı hakkında bilgi veriniz? Bu kuramın ileri sürdüğü medya, kültür ve emperyalizm ilişkisine yöneltilen argümanlara yönelik eleştiriler nelerdir? Tartışınız.
  8. Dolayımlı etkileşim ne demektir? Dolayımlı etkileşimin biçimlerini tartışarak ve aralarındaki farklılıkları vurgulayarak analiz ediniz.
  9. Küresel etkileşimin günümüzdeki kalıplarını genel olarak değerlendiriniz.
  10. İzlediğiniz bir sinema filmini derslerimizdeki tartışmalar ve Medya ve Modernite kitabı bağlamında önereceğiniz bir sorunsal bağlamında analiz ediniz.