İletişim sosyolojisi vize sınavına hazırlık soruları

Tarih: Kasım 8, 2019

1. İletişim kavramı üzerine yaklaşımları açıklayanız. Açıklamalarınızın ardından, sizin hangi yaklaşımı benimsediğinizi nedenleri ile birlikte belirtiniz.

2. İktidar kavramı ve iktidarın kaynaklarını açıklayınız.

3. İktidar türleri nelerdir? Açıklayınız ve izlediğiniz filmlerden sahnelerle bu iktidar türlerini ilişkilendiriniz.

4. Teknik iletişim medyasının özellikleri olan sabitleme ve çoğaltma özelliklerini açıklayınız. Teknik medyanın çoğaltma etkisi: Kaybolan “Hale” kavramını örnekler vererek anlatınız.

5. Metalaşma kavramı nedir? Metalaşmanın değerleri; içkin meta, kullanım değeri ve değişim değeri kavramlarını açıklayarak örneklendiriniz. Örneklerinizde ders kapsamında izlediğiniz filmlerden yararlanınız.

6. Ders bağlamında izlediğiniz Network filminden  yararlanarak metalaşma ve medya arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7. John B. Thompson, Medya ve Modernite kitabında medyanın çağımız toplumlar üzerindeki etkisini yönelik hangi konumlanma noktasıyla açıklamıştır.

8. Medya ve Modernite kitabına göre kitle iletişimi nasıl açıklanmaktadır?

9. Yeni Medya kavramında sorunlu yönler nelerdir? Bunun yerine yeni kavramsal setler önerilebilir mi?

10. Dünyanın en eski ve en yeni medyası insandır, ifadesini tartışınız.