Mazeret sınavları

Tarih: Nisan 5, 2019

Mazeret sınavları mazeretinizi belgeleyen belge ile öğrenci işlerine başvurmanız durumunda süreci başlayan ve öğrenci işlerinin bir program dahilinde tarafımızı bilgilendirdiği bir sınavdır. Ders öğretim üyesinin inisiyatifinde değildir. Danışmanlarınıza danışınız.