Medyanın Sosyal Teorisi uzaktan eğitim 2. Ders

Serdar Ozturk

Tarih: Nisan 10, 2020

14 Nisan Salı günü ders öncesi izlenecek filmler sanal hayatlar ve Victoria’dır. Filmleri görünürlüğün dönüşümü bölümü dahilinde İzleyiniz.