Vize sorularınız MERGEN Sistemi’ne eklenmiştir. Lisans ve Lisansüstü derslerdeki sorular aşağıya da eklenmiştir:

Serdar Ozturk

Tarih: Nisan 17, 2020

Araştırma Yöntemleri II Vize Sorusu: Koranivirüs salgını ile tarihsel bir araştırma tasarlayınız. Tasarımınızda şunlar yer almalıdır:a) araştırma sorunu, b) varsayım ya da varsayımlarınız, c) kuramsal bakışınız (bir veya paragraf) d) sorununuz, kuramsal bakışınız ve varsayımlarınız bağlamında önceki çalışmaları nerelerden bulacağınız, e) kaynakça bölümünde konuyla ilgili en az 6, en fazla 12 kaynak ismi. Kaynaklar, atıf kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 


İletişim Felsefesi Vize Sorusu: “Felsefe, düşüncenin normal gidişine müdahale etmektir.” ifadesini, ders kitabınız olan Sinema felsefesine giriş: film yapımı felsefe içinde tartışılan argümanlar ve filmler ile derslerdeki tartışmalarımız ekseninde analiz ediniz. (Tartışmanızda “iletişim” kavramını veya dilediğiniz başka bir kavramı (dil, gerçeklik, temsil, mitos, mağara alegorisi, düşünce deneyi v.s.) merkeze alabilirsiniz. İzlediğimiz ve üzerinde tartıştığımız filmlerden de yararlanabilirsiniz.)

Medyanın Ekonomi Politiği Vize Sorusu: “Kullanım değeri”, “değişim değeri”, “praksis” kavramlarını bir film özelinde tartışınız.

Medyanın Sosyal Teorisi vize sorusu: Kamusal alan kavramı ve kamusal alanın dönüşümüne dair tartışmaları dikkate aldığınızda, “medyatik kamusallık” kavramını üreten bir sosyal bilimcinin savunabileceği muhtemel argümanlar ile bu kavrama karşı çıkan bir başka sosyal bilimcinin yararlanacağı muhtemel tezler üzerine tartışma yapınız. Tartışmanızda filmlerden de yararlanabilirsiniz.