Yüksek Lisans: Medyanın Sosyal Teorisi (21.03.2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 21, 2020

1- Yapı ve fail ilişkisi bağlamında düşünecek olursanız; Platon’un mağara alegorisi ne anlama gelir? Sinema Felsefesine Giriş ve Medya-Modernite kitabından yararlanarak yanıtlayınız.

2- Günümüzde teknoloji ve bilimin aşırı soyutlamaları, önyargılarımız, aşina olduğumuz, kanıksadığımız şeyler mağara alegorisindekine benzer mağara gibi bizi örmüştür, diyen birisine hangi film ya da filmleri önerirsiniz? Niçin?

3- The Conformist (Bertolucci, 1970) filmini mağara alegorisi bağlamında analiz ediniz.