Araştırma Yöntemleri-II Duyuru (31 Mart 2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 31, 2020

Tarihsel araştırma ile ilgili power point sunumlarını okuyunuz. İzlediğiniz bir tarihsel filmi okumalarınız eşliğinde tartışınız. Tartışmanızda şu soruların yanıtlarını arayınız: sinemanın kendisi de tarih yapabilir mi? Tarih sadece yazılı mı yapılabilir? Yapılabiliyorsa, izlediğiniz filmdeki tarihsel anlatı ile yazılı tarihteki tarihsel anlatı arasında farklılıklar nelerdir? Bu soruyu yanıtlarken Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabından da […]

Yüksek Lisans: Medyanın Sosyal Teorisi (21.03.2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 21, 2020

1- Yapı ve fail ilişkisi bağlamında düşünecek olursanız; Platon'un mağara alegorisi ne anlama gelir? Sinema Felsefesine Giriş ve Medya-Modernite kitabından yararlanarak yanıtlayınız. 2- Günümüzde teknoloji ve bilimin aşırı soyutlamaları, önyargılarımız, aşina olduğumuz, kanıksadığımız şeyler mağara alegorisindekine benzer mağara gibi bizi örmüştür, diyen birisine hangi film ya da filmleri önerirsiniz? Niçin? 3- The Conformist (Bertolucci, 1970) […]

Araştırma Yöntemleri-II Dersi Duyurusu (19.03.2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 19, 2020

Tepkisiz Araştırma başlıklı slaytı okuyunuz. Slaytta ayrıntılı incelemediğim filmler, bir dil gibi, bir fotoğraf karesi incelenebilir mi? Sinema Felsefesine Giriş: Film-Yapımı Felsefe kitabının ilk üç bölümünü okuyarak yanıtınızı veriniz. Yanıtınızı örneklemek için bir edebiyat eseri ile aynı eserin filme çekilmiş halini karşılaştırınız. Yanıtlarınızı el yazısı ile en az 1, en fazla 2 sayfa olarak yazınız.

İletişim Felsefesi okuma ve izleme etkinliği

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 19, 2020

Okulların tatil olması nedeniyle analiz edemediğimiz Haneke'nin Amour filminin yarattığı düşünceler ile ilgili incelemeyi Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabında bulabilirsiniz. Kitabınız ilk üç bölümünü tatil sürecinde bitiriniz. Bu süreçte YouTube'da Serdar Öztürk kanalımda On Film-Philosophy and Thought (Sinema Felsefesi ve Düşünce Üzerine) başlıklı konuşmamı (Türkçe konuşma, İngilizce altyazılı) ile aynı kanalın izleme listesinde […]

Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri için genel duyuru (19.03.2020)

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 19, 2020

Korona virüsü dolayısıyla okulların tatil edilmesi uzaktan eğitimin önemini ortaya koymuştur. Kurduğum web sitesi ve YouTube'daki kanallarım (Serdar Öztürk, Sinefilozofi) öğrencilerin yararlanacakları ortamlar olacaktır. Lütfen duyuruları, okumanız ve izlemeniz gerekenleri web sitesinden takip ediniz.

İletişim Felsefesi film izleme ve tartışma

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 11, 2020

17 Mart tarihli ders için Haneke'nin Amour (Aşk) filmi izlenecektir. Derste filmi, Sinema Felsefesine giriş: film yapımı felsefe kitabının ilgili bölümü dahilinde tartışacağız. Kitapta film analiz edilmiştir. Analizi okuyarak geliniz.

Medyanın Sosyal Teorisi

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 11, 2020

17 Mart tarihindeki dersten önce izlenmesi gereken film Nightcrawler'dır (Dan Gilroy, 2014). Filmi, Medya ve Modernite kitabının Görünürlüğün Dönüşümü ile Sinema Felsefesine Giriş'in Sinematik Deneyim kısımları dahilinde izleyiniz. Sınıfta bu çerçevede tartışılacaktır.

Araştırma Yöntemleri Dersi

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 9, 2020

16 Mart 2020 tarihindeki dersten önce izlenmesi gereken film, Steve McQuen'in Hunger (Açlık)'dır. Filmi tepkisiz araştırma konusunu okuduktan sonra izleyiniz. Film analinizde şu kaynak yardımcı olabilir: (Mekan ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası).

Medyanın Sosyal Teorisi Duyuru

Serdar Ozturk

Tarih: Mart 3, 2020

10 Mart Salı işleyeceğimiz derste izleyeceğiniz film Irina Palm'dir. Filmi, Sinema Felsefesine Giriş kitabında yapılan tartışmalar (yabancılaşma, illüstrasyon gibi) ve yapı, fail, iktidar kavramları çerçevesinde izleyiniz. Kitapta film üzerine yapılan analizden yararlanabilirsiniz. Yabancılaşma üzerine, bu sitedeki "filmlerle yabancılaşma" makalesini de okuyunuz.

İletişim Felsefesi Dersi İçin Duyuru

Serdar Ozturk

Tarih: Şubat 28, 2020

3 Mart Salı günü işlenecek ders öncesi, Sorun Yaratan Adam (Jens Lien, 2006) ve Prometheus (Ridley Scott, 2012) filmleri izlenecektir. Filmleri ders kitabınız olan Sinema Felsefesine Giriş:Film Yapımı Felsefe (Ütopya, 2018) kitabında imajlardan yola çıkarak analiz yapma yöntemine göre analiz etmeye çalışınız. Derste varlık, varoluş, mağara alegorisi gibi kavramlar açısından filmler tartışılacaktır.