Araştırma Yöntemleri Final sınavı çalışma soruları

Tarih: Aralık 27, 2019

Araştırma Yöntemleri Final Sınavı Çalışma Soruları Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabı hangi sosyal bilim anlayışına göre yazılmıştır? Kitabın bölümlerinden örnekleri o sosyal bilim anlayışının temel argümanlarıyla ilişkilendirerek açıklayınız.Eleştirel sosyal bilimin pozitivist sosyal bilim anlayışı ile çatışan yönlerini tartışınız.Televizyonun çocukların davranışları üzerindeki etkileri üzerine bir çalışmayı pozitivist sosyal bilimci olarak yapsanız nasıl bir kuramsal […]

İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları Altpolitika ve üstpolitika kavramından yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu’nda basımcılığın başlamasının ve gelişiminin aslında toplumsal yapıyla bazı yönlerden çelişik olduğunu savunan kişinin temel argümanları neler olabilir? Tartışınız.“Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tamamen iktidarların denetiminde olmuştur” biçiminde bir iddia ortaya atan kişiye, iletişim güçlerindeki taktik boyutlar ve tarihsel veriler eşliğinde nasıl yanıt verebilirdiniz? Verdiğiniz […]

İletişim Sosyolojisi çalışma soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

Aşağıda 10 soru verilmiştir. Final için hazırlanmanıza yardımcı olmak amacıyla üretilen bu sorular üzerinde düşününüz. İletişim Sosyolojisi Final Sınavı Çalışma Soruları Görünürlüğün antik çağdan günümüze olan dönüşümünü temel özellikleriyle anlatınız. (Günümüzde görünürlüğün medyatik durumuna açıklamanızda girmeyiniz. Temel olarak 19. Yüzyıla kadar olan durumu Habermas’ın tezleri bağlamında inceleyiniz.)Jurgen Habermas’ın ileri sürdüğü “eleştirel-rasyonel kamusal alan” kavramına karşı, […]

Araştırma Yöntemleri Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Sınavda birinci dönemdeki slaytlardan sorumlusunuz. Sosyal bilim yaklaşımları bağlamında sınavda Sinema Feksefesine Giriş. Film Yapımı Felsefe kitabını yanınızda bulundurmanız önerilir. Kitap açık olacaktır.

İletişim Sosyolojisi Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Final sınavınızda John B. Thompson’ın Medya ve Modernite kitabından sorumlu olacaksınız. Sınavda kitap açık olacaktır.

İletişim Tarihi Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Final sınavınızda Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabından sorumlu olacaksınız. Sınavda kitabınız açık olacaktır.

İletişim Sosyolojisi Duyuru

Tarih: Aralık 2, 2019

3 Aralık Salı günü işlenecek ders için aşağıdaki makaleyi okumanız önerilir. http://www.serdarozturk.net/wp-content/uploads/2018/11/filmlerle-ileti%C5%9Fim-ve-yabanc%C4%B1la%C5%9Fma.pdf

İletişim sosyolojisi vize sınavı ile ilgili

Tarih: Kasım 9, 2019

Sınavda yeni medya ile ilgili ile ilgili iki makaleyi, bu sitenin makaleler bölümünden bulup okuyunuz. John B. Thompson'un Medya ve Modernite (İstanbul: Kırmızı, 2019) ders kitabınızdır, dolayısıyla yanıtlarınızda bu kitap temel ölçütlerden en önemlisi olacaktır. Analizlerinizde sinema felsefesine giriş: film-yapımı felsefe kitabından yararlanabilirsiniz.

İletişim sosyolojisi vize sınavına hazırlık soruları

Tarih: Kasım 8, 2019

1. İletişim kavramı üzerine yaklaşımları açıklayanız. Açıklamalarınızın ardından, sizin hangi yaklaşımı benimsediğinizi nedenleri ile birlikte belirtiniz. 2. İktidar kavramı ve iktidarın kaynaklarını açıklayınız. 3. İktidar türleri nelerdir? Açıklayınız ve izlediğiniz filmlerden sahnelerle bu iktidar türlerini ilişkilendiriniz. 4. Teknik iletişim medyasının özellikleri olan sabitleme ve çoğaltma özelliklerini açıklayınız. Teknik medyanın çoğaltma etkisi: Kaybolan "Hale" kavramını örnekler […]

İletişim Tarihi Vize Sınavı Çalışma Soruları (Vize Sınavına yardımcı olacak sorular. Sınavda nasıl tür sorular gelebileceğine dair fikirler edinebilirsiniz.

Tarih: Kasım 5, 2019

Konuşma, düşünme ve ateş arasındaki ilişkiyi açıklayarak bu bağlamda Avcılık ve Toplayıcılık dönemindeki iletişim yapısının özelliklerini tartışınız. Yerleşik yaşama geçişin düşün ve geçim biçimleri üzerindeki etkilerini açıklayınız. Yazı ve alfabe arasındaki farkları tartışarak, yazının toplumsal ve iletişimsel dönüşümlerdeki rolünü açıklayınız. İletişim sistemi nedir ve Ahamenid, Eski Yunan, Roma ve Bizans iletişim sistemlerinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak […]