Mazeret sınavları

Tarih: Nisan 5, 2019

Mazeret sınavları mazeretinizi belgeleyen belge ile öğrenci işlerine başvurmanız durumunda süreci başlayan ve öğrenci işlerinin bir program dahilinde tarafımızı bilgilendirdiği bir sınavdır. Ders öğretim üyesinin inisiyatifinde değildir. Danışmanlarınıza danışınız.

İletişim Felsefesi Vize

Tarih: Mart 27, 2019

Sınavda Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabı açık olacak, içindeki görsellerden ve analizlerden soruları yanıtlamak için yararlanacaksınız. Derse izlediğim filmler ve yaptığımız tartışmalardan da sorumlusunuz. Bu konuda bu web sayfasınının makaleler bölümünde mağara alegorisinden kurtuluşta sinemanın yeri ile sinema ve felsefe ilişkisi üzerine yazılarını da okuyabilirsiniz.

Araştırma Yöntemleri II vize

Tarih: Mart 27, 2019

Vizeden deney, tarama araştırması I ve II, tepkisiz araştırma ve slaytlarda şimdilik olmayan göstergebilimden sorumlusunuz. İzlemek zorunda olduğunuz filmler ve derste yaptığımız tartışma ve atölye çalışmaları önemlidir. Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabını yanınızda bulundurunuz. Bazı görsellerden soru gelecektir. Sunavda kitap açıktır.

İletişim Felsefesi Ödev ve Film İzleme 12 Mart

Tarih: Mart 7, 2019

12 Mart'taki dersimiz için Sinema Felsefesine Giriş kitabımın giriş ve birinci bölümünü okuyunuz. Kitapta yabancılaşma konusunu analiz ettiğim açıklamalarda sözü edilen filmlerden birisini izleyerek geliniz.

Araştırma Yöntemleri II Dersi İçin Film ve Ödev-11 Mart

Tarih: Mart 7, 2019

Derste gördüğümüz tarama araştırması için Sinema Felsefesine Giriş kitabımda analiz ettiğim Irina Palm ve Love filmlerini izleyiniz. Her iki filmden yararlanarak birer soru/sorun üretiniz ve film içinden ilerleyerek birer gözlemci olarak sorunuza/sorununuza uygun anket soruları hazırlayınız. Anket sorularında sorularınızın hangi tip sorular olduğunu belirtiniz. Son derste yaptığımız atölye çalışmasını hatırlayınız. Sorularınızı hazırlarken ve sorununuzu üretirken […]

İletişim Felsefesi 4 Mart’taki Ders İçin Film

Tarih: Mart 2, 2019

Dersten önce izlenecek film, Vesikali Yarim (Lütfi Ö. Akad, 1968)'dir. Filmin analizinde Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabının aşk felsefesiyle ilgili kısımlarına bakılabilir.

İletişim Felsefesi Yeni Film

Tarih: Şubat 19, 2019

26 Mart Salı günü dersten önce izlenmesi gereken film, Ölü Ozanlar Derneği'dir. Daha önce Matrix ve Sorun Yaratan Adam filmini izlememiş olanlar da lütfen dersten önce izlesin. Bu iç film ekseninde düşünce, dil, iletişim, mağara alegorisi kavramları açısından filmleri tartışmamız devam edecek.