İletişim Sosyolojisi Duyuru

Tarih: Aralık 2, 2019

3 Aralık Salı günü işlenecek ders için aşağıdaki makaleyi okumanız önerilir. http://www.serdarozturk.net/wp-content/uploads/2018/11/filmlerle-ileti%C5%9Fim-ve-yabanc%C4%B1la%C5%9Fma.pdf

İletişim sosyolojisi vize sınavı ile ilgili

Tarih: Kasım 9, 2019

Sınavda yeni medya ile ilgili ile ilgili iki makaleyi, bu sitenin makaleler bölümünden bulup okuyunuz. John B. Thompson'un Medya ve Modernite (İstanbul: Kırmızı, 2019) ders kitabınızdır, dolayısıyla yanıtlarınızda bu kitap temel ölçütlerden en önemlisi olacaktır. Analizlerinizde sinema felsefesine giriş: film-yapımı felsefe kitabından yararlanabilirsiniz.

İletişim sosyolojisi vize sınavına hazırlık soruları

Tarih: Kasım 8, 2019

1. İletişim kavramı üzerine yaklaşımları açıklayanız. Açıklamalarınızın ardından, sizin hangi yaklaşımı benimsediğinizi nedenleri ile birlikte belirtiniz. 2. İktidar kavramı ve iktidarın kaynaklarını açıklayınız. 3. İktidar türleri nelerdir? Açıklayınız ve izlediğiniz filmlerden sahnelerle bu iktidar türlerini ilişkilendiriniz. 4. Teknik iletişim medyasının özellikleri olan sabitleme ve çoğaltma özelliklerini açıklayınız. Teknik medyanın çoğaltma etkisi: Kaybolan "Hale" kavramını örnekler […]

İletişim Tarihi Vize Sınavı Çalışma Soruları (Vize Sınavına yardımcı olacak sorular. Sınavda nasıl tür sorular gelebileceğine dair fikirler edinebilirsiniz.

Tarih: Kasım 5, 2019

Konuşma, düşünme ve ateş arasındaki ilişkiyi açıklayarak bu bağlamda Avcılık ve Toplayıcılık dönemindeki iletişim yapısının özelliklerini tartışınız. Yerleşik yaşama geçişin düşün ve geçim biçimleri üzerindeki etkilerini açıklayınız. Yazı ve alfabe arasındaki farkları tartışarak, yazının toplumsal ve iletişimsel dönüşümlerdeki rolünü açıklayınız. İletişim sistemi nedir ve Ahamenid, Eski Yunan, Roma ve Bizans iletişim sistemlerinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak […]

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I VİZE SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

Tarih: Kasım 4, 2019

(Vize sınavında Kaynakçada belirtilen kitaplardan birisini, “Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe” kitabını ve derste tuttuğunuz notları yanınızda bulundurmanız önerilir. Bu dokümanlar sınavda açık olacaktır.) Ders bağlamında izlediğiniz dilediğiniz film ya da filmlerden yararlanarak bir problem üretiniz. Buna dair bilimin düşünmesi ile bilim dışı açıklama yöntemleri açıklama yöntemleri ayrımını belirtiniz. Analizinizde önce bilimin alternatiflerini yazını, […]

Tatil Nedeniyle 28 Ekim Tarihindeki Araştırma Yöntemleri Dersi Olmayacaktır.

Tarih: Ekim 27, 2019

gelecek derste 4 Kasım Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal filmini izleyerek, şiddet üzerine bir araştırma sorusu üretiniz. Amacınızı belirleyiniz. İnceleme, tanımlama, açıklama? 4 Kasım 2019 tarihindeki derste işleyeceğimiz “kuram” konusunu tartışmak üzere bir şiddet konusu ile ilgili kuramsal bir gerekçe üzerine düşününüz. Bu web sitesinin makaleler bölümünde yer alan Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle […]

28 Ekim-Araştırma Yöntemleri Film İzleme ve Ders

Tarih: Ekim 22, 2019

Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filmini izleyerek, şiddet üzerine bir araştırma sorusu üretiniz. Amacınızı belirleyiniz. İnceleme, tanımlama, açıklama? 28 Ekim 2019 tarihindeki derste işleyeceğimiz "kuram" konusunu tartışmak üzere bir şiddet konusu ile ilgili kuramsal bir gerekçe üzerine düşününüz. Bu web sitesinin makaleler bölümünde yer alan Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle Kubrick’in Otomatik Portakal Örneğinde […]

İletişim Sosyolojisi Film İzleme ve Analiz

Tarih: Ekim 15, 2019

21 Ekim 2019 tarihindeki derse izlenerek gelinecek film Haneke'nin Amour (Aşk) adını taşımaktadır. Filmin analizinde Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabında filme dair yapılan tartışmalardan yararlanabilirsiniz. Şu soru üzerine düşününüz: duygusal paylaşıma (saf anlamıyla iletişim) imkan veren aşk metalaşabilir mi?

Araştırma Yöntemleri-Dersi İçin Kaynakça ve film

Tarih: Ekim 15, 2019

Ders için film izlemeye, filmleri analiz etmeye yarayan kaynakça Serdar Öztürk, Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe kitabıdır. Bunun dışında ders slaytlarına öğrenciler, kendilerine verdiğim şifre ile erişebilirler. Slaytlara Bilgi Paketinin altında ulaşabilirsiniz. Ek kaynaklar şunlardır, bunlardan istediğiniz bir veya iki kaynağı derse yardımcı olarak okuyabilirsiniz. W. Lawrence Neuman, TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, NİTEL VE NİCEL […]

İletişim Tarihi Öğrencileri İçin Yeni Duyuru

Tarih: Ekim 8, 2019

Dersin temel iki kaynağı: 1- Osmanlı'da İletişimin Diyalektiği (Serdar Öztürk) ve 2- İletişim Tarihi (Ankara, Siyasal Kitabevi). Öğrenciler aşağıdaki belgeseli de izleyebilirler. https://www.youtube.com/watch?v=8DH7V5A7jMY