Araştırma Yöntemleri Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Sınavda birinci dönemdeki slaytlardan sorumlusunuz. Sosyal bilim yaklaşımları bağlamında sınavda Sinema Feksefesine Giriş. Film Yapımı Felsefe kitabını yanınızda bulundurmanız önerilir. Kitap açık olacaktır.

İletişim Sosyolojisi Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Final sınavınızda John B. Thompson’ın Medya ve Modernite kitabından sorumlu olacaksınız. Sınavda kitap açık olacaktır.

İletişim Tarihi Final Sınavı

Tarih: Aralık 25, 2019

Final sınavınızda Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabından sorumlu olacaksınız. Sınavda kitabınız açık olacaktır.

İletişim Sosyolojisi Duyuru

Tarih: Aralık 2, 2019

3 Aralık Salı günü işlenecek ders için aşağıdaki makaleyi okumanız önerilir. http://www.serdarozturk.net/wp-content/uploads/2018/11/filmlerle-ileti%C5%9Fim-ve-yabanc%C4%B1la%C5%9Fma.pdf

İletişim sosyolojisi vize sınavı ile ilgili

Tarih: Kasım 9, 2019

Sınavda yeni medya ile ilgili ile ilgili iki makaleyi, bu sitenin makaleler bölümünden bulup okuyunuz. John B. Thompson'un Medya ve Modernite (İstanbul: Kırmızı, 2019) ders kitabınızdır, dolayısıyla yanıtlarınızda bu kitap temel ölçütlerden en önemlisi olacaktır. Analizlerinizde sinema felsefesine giriş: film-yapımı felsefe kitabından yararlanabilirsiniz.

İletişim sosyolojisi vize sınavına hazırlık soruları

Tarih: Kasım 8, 2019

1. İletişim kavramı üzerine yaklaşımları açıklayanız. Açıklamalarınızın ardından, sizin hangi yaklaşımı benimsediğinizi nedenleri ile birlikte belirtiniz. 2. İktidar kavramı ve iktidarın kaynaklarını açıklayınız. 3. İktidar türleri nelerdir? Açıklayınız ve izlediğiniz filmlerden sahnelerle bu iktidar türlerini ilişkilendiriniz. 4. Teknik iletişim medyasının özellikleri olan sabitleme ve çoğaltma özelliklerini açıklayınız. Teknik medyanın çoğaltma etkisi: Kaybolan "Hale" kavramını örnekler […]

İletişim Tarihi Vize Sınavı Çalışma Soruları (Vize Sınavına yardımcı olacak sorular. Sınavda nasıl tür sorular gelebileceğine dair fikirler edinebilirsiniz.

Tarih: Kasım 5, 2019

Konuşma, düşünme ve ateş arasındaki ilişkiyi açıklayarak bu bağlamda Avcılık ve Toplayıcılık dönemindeki iletişim yapısının özelliklerini tartışınız. Yerleşik yaşama geçişin düşün ve geçim biçimleri üzerindeki etkilerini açıklayınız. Yazı ve alfabe arasındaki farkları tartışarak, yazının toplumsal ve iletişimsel dönüşümlerdeki rolünü açıklayınız. İletişim sistemi nedir ve Ahamenid, Eski Yunan, Roma ve Bizans iletişim sistemlerinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak […]

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I VİZE SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

Tarih: Kasım 4, 2019

(Vize sınavında Kaynakçada belirtilen kitaplardan birisini, “Sinema Felsefesine Giriş: Film Yapımı Felsefe” kitabını ve derste tuttuğunuz notları yanınızda bulundurmanız önerilir. Bu dokümanlar sınavda açık olacaktır.) Ders bağlamında izlediğiniz dilediğiniz film ya da filmlerden yararlanarak bir problem üretiniz. Buna dair bilimin düşünmesi ile bilim dışı açıklama yöntemleri açıklama yöntemleri ayrımını belirtiniz. Analizinizde önce bilimin alternatiflerini yazını, […]

Tatil Nedeniyle 28 Ekim Tarihindeki Araştırma Yöntemleri Dersi Olmayacaktır.

Tarih: Ekim 27, 2019

gelecek derste 4 Kasım Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal filmini izleyerek, şiddet üzerine bir araştırma sorusu üretiniz. Amacınızı belirleyiniz. İnceleme, tanımlama, açıklama? 4 Kasım 2019 tarihindeki derste işleyeceğimiz “kuram” konusunu tartışmak üzere bir şiddet konusu ile ilgili kuramsal bir gerekçe üzerine düşününüz. Bu web sitesinin makaleler bölümünde yer alan Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle […]

28 Ekim-Araştırma Yöntemleri Film İzleme ve Ders

Tarih: Ekim 22, 2019

Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filmini izleyerek, şiddet üzerine bir araştırma sorusu üretiniz. Amacınızı belirleyiniz. İnceleme, tanımlama, açıklama? 28 Ekim 2019 tarihindeki derste işleyeceğimiz "kuram" konusunu tartışmak üzere bir şiddet konusu ile ilgili kuramsal bir gerekçe üzerine düşününüz. Bu web sitesinin makaleler bölümünde yer alan Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle Kubrick’in Otomatik Portakal Örneğinde […]